RUSÇA EN ÇOK KULLANILAN SIFATLAR

 • Boş-Пустой-Pustoy
 • Dolu-Полный-Polnıy
 • Eski-Старый-Starıy
 • Yeni-Новый-Novıy
 • Genç-Молодой-Maladoy
 • Yaşlı-Пожилой-Pajiloy
 • Son-Последний-Pasledniy
 • Önemli-Важный-Vajnıy
 • Gerçek-Настоящий-Nastayaşiy
 • Sahte-Поддельный-Paddelnıy
 • Başka-Иной,другой-İnoy,drugoy
 • Canlı-Живой-Jıvoy
 • Ölü-Мёртвый-Myortvıy
 • Sonsuz-Бесконечный– Beskaneçnıy
 • Ucuz-Дешёвый-Dişovıy
 • Phalı-Дорогой-Daragoy
 • Parlak-Блестящий-Blistyaşiy
 • Güçlü-Сильный-Silnıy
 • Düz-Прямой-Primoy
 • Geçici-Временный-Vremennıy
 • Pratik-Практичный-Praktiçnıy
 • Aktif-Активный-Aktivnıy
 • Sınırlı-Ограниченный-Agraniçenıy
 • Tehlikeli-Опасный-Apasnıy
 • Meşgul-Занятой-Zanyatoy
 • Bedava-Бесплатный-Bisplatnıy
 • Kızgın-Злой-Zloy
 • Sıkıcı-Скучный-Skuşnıy
 • Zengin-Богатый-Bagatıy
 • Fakir-Бедный-Bednıy
 • Zayıf-Худой-Hudoy
 • İnce-Тонкий-Tonkiy
 • Şişman-Толстый-Tolstıy
 • Yorgun-Уставший-Ustafşıy
 • Mutlu-Счастливый-Şislivıy
 • Mutsuz-Несчастный-Nişyasnıy
 • Sakin-Спокойный-Spakoynıy
 • Sevinçli-Радостный-Radasnıy
 • Üzgün-Печальный-Piçalnıy
 • Soğuk-Холодный-Halodnıy
 • Kötü-Плохой-Plahoy
 • Orta-Средний-Sredniy
 • Güzel-Красивый-Krasivıy
 • İyi-Хороший-Haroşıy
 • Boş-Пустой-Pustoy